Home 
Oploditev 
Detekcija 
Rak na dojki 
Duševno Trpljenje 
Zakonodaja 
Splav Abortus 
Zagovorniki Splava 
Dejstva v premislek 
Pisma 
Pomoč 
Gradivo 
Zadela me je strela 

Posledice splava

Izpoved

Male ročice

 

 

USTAVA - ZAKON - ZAKONODAJA

 

Ustava je temeljni pravni akt države, vsak zakon, uredba in predpis mora biti v skladu z ustavo.

 Ženske, ki ste prizadete zaradi opravljenega splava, zakon je na vaši strani

Tožba naj temelji na osnovi Sodbe Višjega sodišča v Ljubljani, Sodbe Višjega sodišča v Kopru, Sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Kaj več o odškodnini, si lahko preberete na straneh. www.sodnapraksa.si, v  iskalnik vpišite besedo " splav, splav odškodnina " in podobno ter odkljukajte tudi vsa okenca.

 

circle15_blue.gifcircle15_pink.gifcircle15_blue.gif

17. člen

(nedotakljivost človekovega življenja)

Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.

 

Definicija splava je: Splav je prekinitev nosečnosti, ko plod še ni sposoben samostojnega življenja!

 

Komentar: Sama definicija že pove, da je splav prekinitev življenja!

Človekovo življenje se začne s spočetjem. V trenutku, ko spermij prodre v jajčece, se začne spočetje. Iz ene celice nastaneta dve, iz dveh štiri in tako naprej do oblikovanja tkiv, organov in telesa. Vsaka prekinitev je prenehanje človeškega življenja.

Prenehanje se zgodi spontano(naravna smrt), nesrečno ali pa s človeškim dejanjem(uboj in umor). Drugega ni!

V primeru splava je to vedno umor, ker se zgodi načrtovano! V Sloveniji je praksa, tako medicinska, kot pravna, v nasprotju s tem členom! Bolje rečeno v nasprotju z nedotakljivostjo, svetostjo, življenja. Zakon in pomen zakona je popolnoma v nasprotju s civilizacijskimi normami, kjer se kaže humanost družbe z zaščito najšibkejših.

 

circle15_pink.gifcircle15_blue.gifcircle15_pink.gif

 

circle15_blue.gifcircle15_pink.gifcircle15_blue.gif

 2-8 Število živorojenih, umetnih prekinitev nosečnosti, fertilnost in splavnost, 2000, 2001

 

Slovenija

Št. živorojenih

Št. Dovoljenih splavov

Fertilnost

Splavnost

Razmerje

splav / porod

2000

18118

8429

35,2

16,4

0,47

2001

17417

7799

34,0

15,2

0,45

Vir podatkov:

Perinatalni informacijski system Republike Slovenije, 2000

Prijava fetalne smrti 2000

 

Splav statistika:

 Podatki o splavu in splavnosti v Sloveniji za 2001, 2002, 2003, 2004 in ostala leta - tabele, grafi

Podatki o splavu in splavnosti v Sloveniji za 2005 in ostala leta - tabele, grafi

 (Institut za varovanje zdravja)

5-6          Fetalne smrti glede na vrsto fetalne smrti žensk 1), 2000, 2001

 

 

Slovenija

 

Dovoljeni splavi

 

Spontani splavi

 

Druge patološke nosečnosti

 

Zunaj-maternična nosečnost

Število UPN

Št. Spontanih splavov

Št. Ektopičnih nosečnosti

 

skupaj

<=10 tednov

>10 tednov

 

Na 1000 žensk 15-49 let

2000

8429

8032

397

1194

1346

352

16,4

2,3

0,7

2001

7799

7325

474

938

1575

354

15,2

1,8

0,7

5-6.1  Število dovoljenih splavov po starostnih skupinah 2) žensk, 2000, 2001

 

Slovenija

Starostne skupine

 

skupaj

<15 let

15-19 let

20-24 let

25-29 let

30-34 let

35-39 let

40-44 let

45 in več let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

8429

8

818

1627

1623

1846

1702

724

81

2001

7799

8

688

1494

1557

1635

1640

714

63

Opombi:

1)       Upoštevane so ženske z bivališčem v Sloveniji.

2)       Starost žensk je izračunana na dopolnjeno leto starosti ob splavu, medtem, ko je bila v preteklih letih starost žensk ob splavu izračunana kot razlika med opazovanim letom in letom rojstva.

Vir podatkov:

Prijava fetalne smrti – splava (Obr. 8,171)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5-9.4 Starostno specifična dovoljena splavnost na 1000 žensk (15-45 let), 1969-2001 1)2)

 

leto

skupaj

Starostne skupine

15-19 let

20-24 let

25-29 let

30-34 let

35-39 let

40-44 let

45-49 let

1969

18,9

7,5

28,6

32,4

29,5

22,8

10,7

1,5

1970

18,7

7,8

29,2

30,7

29,1

22,2

12,1

1,1

1971

19,9

9,8

30,1

33,4

31,2

24,1

12,0

1,1

1972

19,9

10,3

30,7

31,8

30,7

23,3

12,3

1,3

1973

20,5

11,8

29,7

32,4

31,8

23,9

12,9

1,2

1974

18,9

10,0

27,5

30,3

29,1

22,3

12,2

1,2

1975

19,4

12,1

26,4

31,5

28,3

23,8

11,5

1,6

1976

23,8

14,2

36,3

36,2

35,2

28,1

13,6

1,7

1977

30,8

18,1

49,0

48,2

44,9

34,2

16,3

2,1

1978

35,1

21,2

56,0

58,3

50,3

38,1

16,4

2,2

1979

36,9

22,5

59,2

63,4

52,3

38,2

17,1

2,1

1980

40,3

25,3

62,4

71,1

60,5

39,2

18,1

2,5

1981 1)

40,1

24,3

64,4

62,2

52,2

43,3

20,5

2,5

1982 1)

41,3

23,8

66,4

62,9

55,6

42,7

23,0

2,6

1983 1)

38,7

22,0

61,0

59,0

52,9

40,5

21,7

3,1

1984 1)

38,7

22,5

59,9

58,3

54,0

42,6

20,6

2,4

1985 1)

35,9

20,2

59,0

56,2

45,5

35,8

17,9

2,6

1986 1)

35,7

20,2

58,2

55,6

47,1

34,0

18,3

2,4

1987 1)

33,4

18,6

51,7

52,8

44,2

34,8

16,7

2,3

1988 1)

32,5

16,1

48,6

53,2

46,0

33,1

16,8

2,4

1989 1)

31,2

14,4

45,4

51,4

44,4

33,6

16,4

2,0

1990 1)

28,8

14,0

39,0

46,6

42,9

31,8

16,5

1,8

1991 1)

27,4

13,9

36,5

43,5

42,6

30,0

15,6

2,0

1992 1)

25,4

12,5

32,9

39,8

39,7

30,4

14,4

2,1

1993 1)

23,8

12,1

21,9

36,6

36,8

28,4

13,7

2,1

1994 1)

22,0

11,7

27,9

33,0

35,5

28,0

13,0

1,7

1995 1)

20,8

10,6

27,4

31,3

33,4

27,5

12,5

2,1

1996 1)

19,7

10,7

25,8

27,1

31,5

26,8

12,9

1,7

1997 1)

18,7

10,0

24,2

28,5

30,1

25,8

11,3

1,3

1998 2)

17,6

12,2

23,8

24,9

27,8

24,1

10,5

1,0

1999 2)

16,9

12,6

22,7

24,2

25,9

23,0

9,6

1,1

2000 2)

16,4

12,2

22,3

23,2

25,2

22,3

9,5

1,0

2001 2)

15,2

10,6

20,4

21,7

22,8

21,3

9,4

0,8

Opombi:1)       Upoštevane so ženske z bivališčem v Sloveniji.

2)       Starost žensk je izračunana na dopolnjeno leto starosti ob splavu, medtem ko je bila v preteklih letih starost žensk ob splavu izračunana kot razlika med opazovanim letom in letom rojstva.

Vir podatkov:

5-6          Obravnavani in zavrnjeni zahtevki za prekinitev nosečnosti, višje od 10 tednov, in sterilizacijo na komisiji l. In ll stopnje, 2000

 

Slovenija

Komisija l. stopnje

Komisija ll. Stopnje

 

Prekinitev nosečnosti

sterilizacija

Prekinitev nosečnosti

Sterilizacija

 

Št. Vseh zahtevkov

% zavrnjenih

Št. Vseh zahtevkov

% zavrnjenih

Št. Vseh zahtevkov

% zavrnjenih

Št. Vseh zahtevkov

% zavrnjenih

2000

543

16,4

2728

1,2

97

45,4

18

0,0

Vir podatkov:

Poročila komisij za umetno prekinitev nosečnosti

 

Splav statistika:

 Podatki o splavu in splavnosti v Sloveniji za 2001, 2002, 2003, 2004 in ostala leta - tabele, grafi

Podatki o splavu in splavnosti v Sloveniji za 2005 in ostala leta - tabele, grafi

 (Institut za varovanje zdravja)

 

Splav statistika:

  Podatki o splavu in splavnosti v Sloveniji za 2001, 2002, 2003, 2004 in ostala leta - tabele, grafi

Podatki o splavu in splavnosti v Sloveniji za 2005 in ostala leta - tabele, grafi

 (Institut za varovanje zdravja))

 

circle15_pink.gifcircle15_blue.gifcircle15_pink.gif

 55. člen

(svobodno odločanje o rojstvih otrok)

Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok.

 

Komentar:

Nihče, prav nihče, ženski ne preprečuje, da bi rodila! Zunanji vplivi, ki v primeru splava nastanejo proti temu, kot so mož, ljubimec, starši, delodajalec ali celo zdravstveno osebje, kršijo in posegajo v osnovno pravico vsake heteroseksualne ženske po materinstvu.

Zakon, ki je podlaga za opravljanje splavov je v vsem v nasprotju z nedotakljivostjo življenja.

Ko se moški in ženska odločita imeti spolni odnos, sta se že odločila imeti potomce. Zavestno ali podzavestno! Naj bo to iz čiste naravne potrebe, ljubezni ali zabave. Otrok nastane s spolnim odnosom. T.j. z združitvijo moške in ženske spolne celice.

 

 circle15_blue.gifcircle15_pink.gifcircle15_blue.gif

Kako je prišlo in razlaga »člena o svobodnem rojevanju«

Sam izvor o tem členu temelji v slovenskih »alternativnih gibanjih« osemdesetih let 20. stoletja.

Ta gibanja so bila generirana in nadzorovana od Zveze Komunistov Slovenije, ki je iskala izhod iz slepe ulice socialističnega(komunističnega) sistema, ki ga je sama z oboroženo revolucijo ustvarila in represivno vzdrževala.* klikni za komentar

Ker komunisti ne priznavajo naroda, kakor tudi ne svobode, čeprav so jih tega polna usta(NOB) so morali nekako oprati umazan obraz pred slovenskim ljudstvom in začenjati dovoljevati svoboščine.

Ker pa svoboda in komunizem ne gresta nikakor skupaj, so začeli uveljavljati »svoboščine« homoseksualnih oseb, ki so se lahko združevala v združenja. Med prvimi sta bila Magnus in Lilit (Po satanističnih blodnjah, naj bi bila Lilit prva Adamova žena, kasneje Eva. Tega pa ni zaslediti nikjer. Izmisliti se pa je bilo potrebno, da se ustvari podlaga za izničenje ženskosti)

 

circle15_pink.gifcircle15_blue.gifcircle15_pink.gif

Zakaj ravno »svoboščine« homoseksualcem? Iz preprostega razloga, ker je marsikateri komunist napredoval ravno po homoseksualni poti.

Iz tega obdobja in še prej, izhaja izraz »slovenci pederi«. Bil je visoki slovenski partijski funkcionar v zveznih in slovenskih organih, ki je imel najrajši spolne odnose s srbskimi in črnogorskimi oficirji. Kadri, ki so prihajali iz Slovenije, niso napredovali, če mu niso dali! So bili tudi drugi, vendar ta najbolj izstopa.

Morate vedeti, da, če ne bi imeli kadri patološke narave, pač ne bi imeli homoseksualnega odnosa in tudi kadri ne bi postali.

 

 

Običajna praksa za napredovanje je bila(in ostala)
»homoseksualni odnos s tovarišem iz ozadja«...

 

circle15_blue.gifcircle15_pink.gifcircle15_blue.gif

Sedaj veste vzrok za bliskovite vzpone po hierarhični lestvici nekaterih slovenskih komunistov!

Ker so pa to vedeli tudi homoseksualci, kdo je »njihov«, so lahko prodrli s svojimi idejami o »svoboščinah«.

Korist je bila dvojna, po eni strani so bili »pedri tiho«, po drugi strani pa so se komunisti kazali »svobodoljubne«.

Z gnitjem, propadanjem in propadom komunističnega sistema. So na dan prišle ravno te skupine in bile najglasnejše.

Uveljavljati so se začele »pravice«, kar ni bilo težko, saj je Zveza Komunistov s svojim navideznim »sestopom z oblasti«, z genialnostjo zločinskega uma zgenerirala tudi druge zveze, kasneje stranke in v ključne položaje novih strank postavila svoje ljudi.

 

circle15_pink.gifcircle15_blue.gifcircle15_pink.gif

Za »široko demokratičnost« demokratične ureditve je bilo potrebno dati glas predvsem svojim.

Ravno iz »alternativnih gibanj«, vključno kasneje s satanizmom (del satanističnih obredov so spolna zloraba otrok kakor tudi mučenje in umori), ki so se v začetku začeli združevati in se še deloma združujejo na Kersnikovi 4, sedaj pa v glavnem na Metelkovi v Ljubljani, je prišel zločinski predlog, da se splav ali umetna prekinitev nosečnosti ali abortus(prekinitev) uveljavi kot nekaj dobrega in družbeno koristnega!

Seveda, družbeno koristnega za patološke izmečke družbe. Homoseksualnost nikakor ne mora biti produktivna, kar je znano iz biologije.

Vedno pri homoseksualnih aktivistih slišiš: "Pravice, pravice in spet pravice...". To pa zato, ker hočejo biti homoseksualci v družbi več (beri: biti nad) kakor je normalna heteroseksualna populacija. Ravno zaradi tega vedno znova prihaja do trenj med heteroseksualnimi in homoseksualnoimi osebami.

Sama po sebi se tukaj poraja primerjava z zdravimi celicami telesa in rakavimi celicami telesa.

 

circle15_blue.gifcircle15_pink.gifcircle15_blue.gif

Najglasnejše so bile pri tem feministke. Feministke so pa samo tiste ženske, ki so frigidne ali pa lezbike! Zahtevajo »pravice« (predvsem orgazma ) in enakosti spolov.

Spola nista enaka, spola sta različna! »Onemogočiti je potrebno normalnim ženskam srečo ljubezni in materinstva«, tako so delovale in delujejo.

Feministično pisanje na blogu 16.5.2008

Ker so frigidne, brez življenja v sebi! Žensko pojmujejo kot stroj, kateremu se lahko menja dele. Pa ni tako! Vsako bitje je popolni original, ki je neponovljivo in enkratno. Želi si, da bi se nadaljevalo, ravno zato se razmnožuje! Višja razvita bitja se sama ne morejo, zato potrebujejo drugi spol, ne enaki!

Tako je nastal ta spakedrani člen ustave, ki ženskam dovoljuje roditi (le zakaj???)! Uporablja se ga kot podlaga za dosmrtno trpinčenje žensk!

 

circle15_pink.gifcircle15_blue.gifcircle15_pink.gif
 

RIMSKI STATUT MEDNARODNEGA  KAZENSKEGA SODIŠČA

6. člen

Genocid

V tem statutu pomeni "genocid" katero koli od naslednjih dejanj, storjenih z namenom v celoti ali delno uničiti neko narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino:

pobijanje pripadnikov take skupine,

povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb pripadnikom take skupine,

naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim razmeram, ki naj privedejo do njenega popolnega ali delnega fizičnega uničenja,

uvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva v skupini,

prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino.

 

circle15_blue.gifcircle15_pink.gifcircle15_blue.gif

Zakon, ki legalizira genocid

Ta zakon pravi, da je prav, da se pobija nerojene otroke. Da je prav, da ženske stopnjujoče strašno trpijo do konca življenja. Da se lažje uresničuje genocid, njegovo izvajanje celo financira. 

Narodi se bodo povezovali po načelu skupnih vrednot  
in sodelujočega gospodarstva ter zaradi te združitve pomešali in odpravili  

Karl Marx  
op.ur. V Sloveniji temne sile, pod krinko "človekovih pravic" ,  
dosledno uresničujejo to Marxovo blodnjo - poziv h genocidu!  

Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice
do svobodnega odločanja o rojstvu otrok

 

1. člen

Človek ima pravico, da svobodno odloča o rojstvu otrok. Ženski in moškemu morajo biti dostopne vse možnosti, s katerimi se jima v okviru zdravstvenega varstva pomaga uresničiti to pravico. Ta zakon določa zdravstvene ukrepe pri uresničevanju te pravice in njene omejitve iz zdravstvenih razlogov.

 

2. člen

Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok obsega tudi pravico do pouka, svetovanja in seznanjanja s postopkom, potekom in posledicami uporabe sodobnih načinov in sredstev za uravnavanje rojstev. Zdravstvene organizacije ter zdravstveni, socialni in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri uresničevanju pravice iz prejšnjega odstavka, so dolžni storiti vse potrebno, da lahko ženska in moški to pravico uresničujeta.

 

10. člen

Sterilizacija se ne sme opraviti osebi, ki še ni stara 35 let, in osebi, ki je nerazsodna. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sterilizacija lahko opravi, če je potrebna iz zdravstvenih razlogov.

 

17. člen

Umetna prekinitev nosečnosti je medicinski poseg, ki se opravi na zahtevo nosečnice, če nosečnost ne traja več kot deset tednov.

 

18. člen

Umetna prekinitev nosečnosti, ki traja več kot deset tednov, se lahko opravi na zahtevo nosečnice le, če je nevarnost posega za življenje in zdravje nosečnice ter za njena bodoča materinstva manjša od nevarnosti, ki grozi nosečnici ali otroku zaradi nadaljevanja nosečnosti in zaradi poroda.

 

19. člen

Postopek za umetno prekinitev nosečnosti po desetem tednu nosečnosti vodijo in o zahtevi nosečnice odločajo komisije prve in druge stopnje za umetno prekinitev nosečnosti. Postopek pred komisijami je hiter.

 

22. člen

Postopek za umetno prekinitev nosečnosti se začne na zahtevo nosečnice. Za nosečnico, ki je nerazsodna, zahtevajo umetno prekinitev nosečnosti njeni starši oziroma skrbnik. Če zahteva umetno prekinitev nosečnosti mladoletna nosečnica, praviloma obvesti zdravstvena organizacija, ki opravlja umetno prekinitev nosečnosti, o posegu starše oziroma skrbnika, razen če je nosečnica pred polnoletnostjo pridobila popolno poslovno sposobnost.

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

 

23. Člen

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev:

1.  v celoti:

sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, šolske mladine, študentov, ki se redno šolajo, žensk v zvezi z nosečnostjo in drugih odraslih oseb v skladu s programom, razen preventivnih pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo delodajalci,

zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom,

2.  najmanj 85% vrednosti:

za storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti

 

 

Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, sprejema Skupščina Republike Slovenije  

 

circle15_pink.gifcircle15_blue.gifcircle15_pink.gif

USTAVO

REPUBLIKE SLOVENIJE

8. člen

Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.

 

circle15_blue.gifcircle15_pink.gifcircle15_blue.gif

Kazenski zakonik Republike Slovenije

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEČNOST IN MEDNARODNO PRAVO

Genocid

373. člen

 

(1) Kdor z namenom, da bi popolnoma ali deloma uničil kakšno narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, ukaže pobijati njene člane ali jim povzročati hude telesne poškodbe ali hudo izpodkopavati njihovo telesno ali duševno zdravje ali prisilno izseljevati prebivalstvo ali spraviti skupino v take življenjske razmere, ki vodijo k njenemu popolnemu ali delnemu pokončanju, ali uporabiti ukrepe, s katerimi se preprečujejo rojstva med člani skupine, ali prisilno preseljevati otroke v kakšno drugo skupino, ali kdor z enakim namenom sam stori katero od naštetih dejanj, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom dvajsetih let.

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti kakšni socialni ali politični skupini.

 

circle15_pink.gifcircle15_blue.gifcircle15_pink.gif

Združevanje in ščuvanje h genocidu in vojnim hudodelstvom

378. člen

(1) Kdor ustanovi združbo za izvrševanje kaznivih dejanj iz členov 373. do 377. tega zakonika, se kaznuje z

zaporom od enega do desetih let.

(2) Kdor postane član združbe iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(3) Storilec dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena, ki prepreči izvršitev kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku ali jih pravočasno naznani, se kaznuje z zaporom do treh let, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.

(4) Kdor poziva ali ščuva k neposredni izvršitvi kaznivih dejanj iz členov 373. do 377., se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

 

circle15_blue.gifcircle15_pink.gifcircle15_blue.gif

Nezastarljivost kaznivih dejanj genocida in vojnih hudodelstev

116. člen

Kazenski pregon in izvršitev kazni ne zastarata za kazniva dejanja iz členov 373 do 378 tega zakonika, kot tudi ne za tista kazniva dejanja, za katera po mednarodnih pogodbah zastaranje ne more nastopiti.

 

 

 

Pomagajte v boju za življenje nerojenih otrok
in ljubezen do njih in njihovih (ne)srečnih mater

 

Copyright(c) 1999-2011 splav.info Vse pravice pridržane
Pošljite nam vaš email. Če se bo kdo spomnil prepovedati dostop do te strani, vam obljubljamo, da se bo dostop tako hitro menjaval, da ne bodo mogli tako hitro pisati papirjev.

Pisma