Home 
Oploditev 
Detekcija 
Rak na dojki 
Duševno Trpljenje 
Zakonodaja 
Splav Abortus 
Zagovorniki Splava 
Dejstva v premislek 
Pisma 
Pomoč 
Gradivo 
Zadela me je strela 

Posledice splava

Izpoved

Male ročice

 

Zagovorniki splava

Hinavščina borcev za "človekove" ali "živalske" pravice!

Marsikdo se je spraševal:" Kdaj se začnejo človekove pravice?" Človekove pravice se začnejo s spočetjem! Iz te pravice izhajajo vse druge. Pri t.m. "neželeni nosečnosti" je pravica do življenja pred pravico do "trenutne rešitve situacije".

Kajti iz Življenja izhaja popolnoma vse. Tudi svoboda mišljenja. Človekove potrebe, ki so hkrati tudi pravice, ki so prva potreba, kateri so podrejene vse druge potrebe; je Življenje in s tem povezana Ljubezen! Druga potreba je razmnoževanje. Tretja je počitek. Četrta je varnost. Šele na petem mestu je potreba po delu in kreativnosti. S tem povezano materialno ugodje in druge koristi, nekateri zmotno zamenjujejo s pravico do življenja.

Če porušiš ali premešaš naravno ravnotežje, ki obstaja že od samega Začetka, se začnejo pojavljati razne anomalije in nastanejo razni čudaški posamezniki in gibanja, ki hočejo na vsak način razširiti svoj življenjski prostor in s tem vsiliti svoj "prav" populaciji, ki normalno živi in se razmnožuje in razvija. V svojo korist in skupno škodo!

Obrobne skupine in posamezniki so in bodo vedno obstojali. In je prav, da so obrobni! Nevarno za obstoj celega naroda in s tem povezano narodovega obstanka pa je, če te skupine in njihova hotenja pridejo v ospredje.

Ti se v prvi vrsti skrivajo za "pravicami". Pri čemer so skoraj vsi brez izjeme, zagovorniki "pravice do splava"! To "pravico" pa zagovarjajo, ker je očem ljudi skrita! Le redko kateri človek ima možnost videt, kake posledice uporaba teh "pravic" pušča.

Iz preprostega razloga, ker so posledice takega delovanja skrite. Za zidovi, v notranjosti človeka in v skritju za množico - kolektivom.

Feministično pisanje na blogu 16.5.2008

circle15_blue.gifcircle15_pink.gifcircle15_blue.gif

komaj_rojeni_otrok.jpg

novorojencek.jpg

novorojencek_1.jpg

Tako izgleda 9 mesecev po spočetju

Skupno vsem je, da gledajo na trenutno korist. Po načelu: "Uživajmo! Kaj bo za nami in kaj bo z drugimi, se nas ne tiče!" In tako je vedno znova potrebno popravljati škodo, ki jo povzročajo lastnemu narodu. V primeru splava je ta škoda nepopravljiva!
 

circle15_pink.gifcircle15_blue.gifcircle15_pink.gif

 

So za »človeško« (beri:popustljivo) ravnanje z okorelimi zločinci, za kaznovanje, katerih kazen nima niti približno teže storjene dejanju, zagovarjajo splav, umor najbolj nemočnega nedolžnega človeškega bitja.

Zagovarjajo, "človekove pravice" teroristov, množičnih morilcev, enakopravni(ne enakovredni) položaj žensk v družbi, prodajalcev smrti in kriminalcev vseh vrst.

Sami pa se popolnoma brez pomisleka odločijo za strokovno razkosanje živega otroka.Link1, Link2, Link3, Link4,  Link5, Link6, Link7, Link8, Link9, Link10. Sami pomislite zakaj?

Nekateri se zgražajo se nad uporabo živali ali njihovih delov za prehrano, obleko in obutev.

Zagovarjajo pravico do grozovitega umora (raztrganje živega telesa) in dosmrtnega mučenja žensk, ki je za njih "pozitivna tradicija slovenskega ženskega gibanja"!
To je obraz zagovornikov splava !

Zgoraj je slika otroka v drugem mesecu po spočetju

 

 

Ostanki dečka, ki je bil splavljen-umorjen s sukcijo(posrkanje),
7 tednov po spočetju.
Razločno se vidijo penis, sklepi, prstki na nogi in prsni koš z rebri.

Ostanki gornjih okončin istega dečka, umorjenega s sukcijo(posrkanjem) 7 tednov po spočetju.
Razločno se vidijo ramena, dlani, sklepi, prstki in njihove koščice

 

circle15_blue.gifcircle15_pink.gifcircle15_blue.gif

Kako delujejo zagovorniki splava in uničevalci slovenskega naroda si lahko pogledate spodaj v ekranskem in kronološkem izpisu njihovih strani.

Dokazana je neposredna povezava med (op.ur. pisano 1.5.2006)Socialnimi Demokrati, prej Združena Lista Socialnih Demokratov, RTV SLO(natančneje; njihovem "pronicljivo široko demokratičnemu" trobilu Studio City), Mladino in homoseksualnimi združenji. Bolje rečeno, njihovem aktivistu, piscem v Manipulatorju v Mladini.

Z lažmi in polresnicami, predvsem pa z veliko vase zagledano praznoglavostjo so in še poizkušajo zbiti kredibilnost te strani.

 

Mladi Forum - Združena lista - Socialni Demokrati

delovanje_SD_v_medijskem_prostoru.jpg

Kako so rdeče "napredne in demokratične" sile vpletene v medije.

Neposreden dokaz o nadzoru in vplivu v medijskem prostoru Socialnih Demokratov (komunistov)op.ur. pisano 1.5.2006

Na desni ekranski sliki e-pošte, članice Socialnih Demokratov piše, da je splav.info, polna izmišljenih resnic. Od kdaj pa je resnica izmišljena?

Gre zato, da tovarišica dobro ve, da ta stran pove resnico. Vendar v svoji pokvarjenosti " pronicljivega uma", piše, da je resnica izmišljena.
Podzavest veliko pove o človeku. V tem primeru tudi dokaz, ki je sedaj v javnosti, kar že vseskozi trdimo:
V Sloveniji se pod krinko raznih "človekovih pravic in ali strpnosti" izvaja genocid nad Slovenci!

Shema delovanja in vpliva v občilih Mladega Foruma Socialnih Demokratov je taka:

1. najprej se oceni, da je naša stran "polna izmišljenih resnic".
2. Po načinu, ki ga imate zgoraj, aktivirajo Studio City, Mladino in svoje (homoseksualne) aktiviste.
3. Kampanjo je potrebno voditi dalj časa. (
V našem primeru od 18.4 do 13.8.2005.)
4. Najprej TV, potem tisk prevzame(
ali tudi ne) od TV.
5. Javno mnenje je ustvarjeno. Resnico je potrebno uničiti! Še naprej z lažmi vladajo in uničujejo lastni narod.

Začetek rdeče akcije in ali akcije temnih sil 18.4.2005. Zgornja googlova ekranska kopija služi samo kot dokaz strankarske pripadnosti Socialnim Demokratom.

Tak način je bil znan še pred letom 1917. V Sloveniji se je intenzivno začel 1942, ko je v polni meri izbruhnila komunistična revolucija. Propaganda, propaganda in še propaganda. Ali:"lažite, lažite, lažite", nekaj se bo že prijelo. In v 62 letih se je prijelo marsikaj. In ta "marsikaj" je pripeljal slovenski narod na rob izumrtja! Splav je eno poglavitnih orodij tega "marsikaj".

 circle15_pink.gifcircle15_blue.gifcircle15_pink.gif

 

 

 

 

Spot na Studio City 25.7.2005

Pisanje v Mladini 13.8.2005

Išči frazo: sebastijan ozmec (avtor v Mladini) na gej.si

Slika spodnjega izmečka človeštva je bila objavljena pet let po njegovih priznanj krivde na forumu, vendar na to je ponosen! pod rabelj hoče, da se ve kdo jemlje življenja In ponosen je na to!

Pisanje v Mladini 19.8.2006

Kot smo že pisali, obstaja povezava med zagovorniki splava in homoseksualnimi združenji. Spodaj je pisanje novinarke v Mladini. Desno pa njena slika.

neza_mrevlje_1a.jpg

Osebo spodaj bremenijo dejanja Kazenskega Zakonika Republike Slovenije: 100. člen, 101. člen, 116. člen, 120. člen. Samo še vprašanje časa je, kdaj bo obtožena, sojena in obsojena!

Najmanj kar lahko storite ženske, ki vam je ta oseba izvedla splav, da jo tožite in uspešno boste iztožile, ker vam ni spodaj dotična oseba povedala za posledice splava in vas celo javno zavajala.

stanko_pusenjak_3ab.jpg
Priznanje! Govori o ženskah v stiski, ne pove pa, da jim naredi še večjo!


Je vzel življenje tudi vašemu otroku?

stanko_pusenjak_1ab.jpg
Uradna slovenska medicina je potrdila, da splav povzroča hude psihične, fizične in socialne posledice

stanko_pusenjak_splav_rak_ab.jpg
Laže in zavaja o splavu kot povzročitelju raka!
Uradna slovenska medicina je potrdila, da splav povzroča raka

Kakor vse kriminogene osebe, kaže osebnostno motnjo, ki se kaže tudi v tem, da ni pomislila, da se lahko nekdo(tudi kriminalna oseba) zave, da je ta aborcionost vzel življenje njegovemu otroku, ki ga sedaj tako pogreša.

circle15_blue.gifcircle15_pink.gifcircle15_blue.gif

Vendar ti niso edini. Ko smo v uvodu te strani napisali o temnih silah, so bili v tem združeni tudi ostali, ki delujejo proti Življenju (slovenskega) naroda. Nekateri namerno, drugi zaradi svojega patološkega življenja, ki ne vidi drugega, kakor, da bi (nekateri zelo zavito v okrasni papir) izražali svojo delinkvenco in s tem (vsaj navidezno) dominirali nad drugimi. Tretji so enostavno žrtve prevare. In zelo težko je priznati, sebi in drugim, da je življenje zgrajeno na prevari. Tudi, če ni človek ničesar kriv.

Skupno vsem pa je sklicevanje na strpnost, demokratičnost, kolektivnost, dialektiko, strokovnost, ipds... Seveda, svoje grehe je potrebno skriti tudi za vsem tem in se kazati da so "dobri".

Vedeti je potrebno, da ljudi spoznaš po njih delih. Ne pa po tem, kako se kaže in predstavlja ter kaj počne. Zasebno ali v javnosti. Tiste redke, katerim uspe to združiti, skupnost še posebno ceni.

Seveda, marsikateri se zavedajo tega in svojo negativno delovanje zavijejo v besednjak, ki ima svoje korenine v komunizmu in njegovih predhodnikih. Vse deluje "od zadaj" in "skrito".

Delovanje takih "ljudi" ali skupin je najizrazitejše v (naravnih) katastrofah, kjer postanejo plenilci tistih, ki se ne morejo braniti. Mrličev, ranjencev, pohabljencev, otrok, starcev in (slabotnih)žensk!

V težkih preizkušnjah se pač spozna karakter človeka. Od najplemenitejših in (samo)požrtvovalnih dejanj, drugih z aktivno pasivnostjo, tretjih do ropov, kraj, posilstev(spol jim sploh ni važen), mučenj in umorov ter ostalih zlih dejanj.

Ti zadnji hočejo (v normalnem življenju)na vsak način pokazati (ali imeti) oblast nad drugimi. Tudi z najgnusnejšimi dejanji in pri tem ne izbirajo sredstev, ki jih premora njihova zla, podla in zahrbtna osebnost.

Zlo se ponavadi kaže in deluje tam, kjer misli, da je skrito. In ta spekter je zelo širok!

 

circle15_blue.gifcircle15_pink.gifcircle15_blue.gif

 

 

Pomagajte v boju za življenje nerojenih otrok
in ljubezen do njih in njihovih (ne)srečnih mater

 

Copyright(c) 1999-2011 splav.info Vse pravice pridržane
Pošljite nam vaš email. Če se bo kdo spomnil prepovedati dostop do te strani, vam obljubljamo, da se bo dostop tako hitro menjaval, da ne bodo mogli tako hitro pisati papirjev.

Pisma